Sunrise at Konnos Bay in Protaras by Sarah Ellis

Sunrise at Konnos Bay in Protaras by Sarah Ellis