Agios Georgios in Pegia by Christoforos Adamou

Agios Georgios in Pegia by Christoforos Adamou